300 och 72 dpi eller ppi

Sökformulär

300 och 72 dpi eller ppi

Hög och låg upplösning

Så blev också fortsättningen på det med dpi, ppi och lpi också skrivet. Mina tankar runt allt snack om 300 pdi och 72 dpi finns här...