Tjänster

Sökformulär

Tjänster

Reklam

I produktionskedjans första fas kommer bl.a. frågor som vad man vill uppnå, vem vill man nå med budskapet, vad skall kommuniceras, vad som skall produceras o.s.v. Viktigt är också att i planeringsstadiet ha en god kunskap om alla de efterföljande stegen i produktionen. Både för att i slutändan få en bra produkt och genom rätt planering minska kostnaderna.

Layout/grafisk design är viktig för att göra budskapet intressant och inbjudande för mottagaren. Att ha en konsekvent och igenkännande profil genom hela din/ditt företags visuella kommunikation. Att profilen speglar budskapets innehåll.

Ett företags reklam har många viktiga uppgifter. Några av de främsta är:
• Hitta nya kunder som attraheras av budskapet.
• Ge information om företagets produkter eller tjänster.
• Stödja försäljningen genom att ge kunder bakgrundsinformation och på det sättet underlätta vid den första kundkontakten.
• Skapa en positiv attityd och kunskap till företaget och dess produkter och tjänster.

På kort sikt är reklam till för att få kunder att snabbt reagera på exempelvis ett erbjudande eller en nyhet.

Sett på längre sikt är reklamen en del av företagets marknadskommunikation och till för att arbeta in företagets namn och skapa en positiv attityd till företaget och dess produkter.

Det är viktigt att reklam upprepas. Alla ser t.ex. inte din annons första gången, flera av dem som ser den kanske inte har användning för din produkt just då o.s.v. Ordet reklam kommer från latinets två ord re, som betyder "åter", eller "om igen", och clamare som betyder "ropa högt". Reklam betyder alltså "ropa högt om och om igen".