Lämna filer - Filformat

Filformat

Filformat är olika sätt att spara en bild. Det finns massor av format för olika ändamål. Så länge du jobbar med bilden är nog Photoshop PSD det bästa formatet. Filen blir sparad i de lager, effekter och masker bilden har. Vi kan ta emot PDS-filer men för din egen säkerhets skull är det lämpligare att skicka en fil med bara ett lager så inga missförstånd uppstår. PSD är ett ickeförstörande format.

TIFF är även det i grunden ett ickeförstörande format. TIFF har däremot de senaste åren fått några fallgropar med att kunna spara lager och olika typer av komprimering, både förstörande och icke. Självklart tar vi emot TIFF-bilder men frågan är om det verkligen är nödvändigt.

JPEG komprimerar bilden på ett förstörande sätt men har nivåer från 0–12, där 10, 11 och 12 räknas som maximum. I någon av dessa nivåerna är komprimeringen inte synbar för ögat eller kan ses i print. Däremot ska du inte jobba med bilden i JPEG om du öppnar och sparar filen många gånger. Varje sparande skapar en ny komprimering. Hur mycket mindre bilden blir sparad är helt beroende på hur mycket detaljer det finns i den. Skillnaden mellan nivåerna 10–12 är inte synbar men påverkar filstorleken markant.
Använder själv JPEG i kvalitet 12 till nästan alla mina färdiga bilder mest för att ha en marginal om filen ska behöver ändras och sparas om igen.

PNG är däremot ett filformat för internet och innehåller normalt inte någon färgprofil och lämpar sig mindre bra för tryck och print.

Sammanfattning

För att skicka en bild för print lämpar sig en JPEG-fil sparad i högsta kvalitet mycket bra. Den lilla kvalitetsförlust som blir är inte synbar och filen blir lättare och snabbare att skicka. Det absolut viktigaste är att färgprofilen är inbäddad i filen.

JPEG kvalitet 12
JPEG kvalitet 12
JPEG kvalitet 1
JPEG kvalitet 1
JPEG kvalitet 6
JPEG kvalitet 6
JPEG kvalitet 12 och 1
Bild uppförstorad så att pixlarna syns. T.v. kvalitet 12 och h kvalitet 1. Där syns klart de 8x8 pixlar som jpeg bl.a. använder sig av för komprimering. OBS! att kvalitet 1 är otroligt extremt.

Frågor och funderingar runt filformat. Ring gärna på 0721-88 36 53