Pappersformat - Fotoformat

A-formatet

A formatet är det mest förekommande pappersformatet. A0 är 1 kvadratmeter som istället för formatet 1×1 meter har getts ett bredd-höjd-förhållande 1:√2 (≈1:1,4142), vilket möjliggör halvering utan förändring av proportionerna.

Papprets gramvikt anges för A0 formatet. Ett 100g papper i A4 väger 6,25g eftersom man får ut 16 A4 på ett A0 (100g delat med 16 är 6,25g).

A0 841 x 1189 mm
A1 594 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
A6 105 x 148 mm
A7 74 x 105 mm

Till kuvert och omslag används C- och E-formaten
De vanligaste storlekarna är:
C4 229 x 324 mm
C5 162 x 229 mm
C6 114 x 162 mm
E65 110 x 220 mm
E5 115 x 220 mm

Fotoformaten vs A-formatet

Som det står under A-formatet är de olika formaten proportionerliga. Vilket innebär att det går enkelt att förstora eller förminska inom A-formaten (de röda rutorna och den röda diagonalen) utan att beskära innehållet.

När det gäller de klassiska fotoformaten så finns inte dessa proportioner. 24×30 och 40×50 är mer kvadratiska. 70×100 är t.o.m. lite mer avlångt än ett A-format.

Självklart printar vi bilder i helt fria format, de klassiska fotoformaten är bara enklare att hitta färdiga ramar till.

Tänk bara på att printen inte bör ligga direkt mot glaset utan ramas med antingen passepartout eller boxinramning. Se mer om det här!

 

 

ANDRA SIDOR