Ljuset från vänster

Måleri med ljuset från vänster
Måleri med ljuset från vänster
Stilleben med ljuset från vänster
Stilleben med ljuset från vänster
Hur vi uppfattar former beroende på varifrån ljuset kommer. Bilden till höger är vänd 180°
Hur vi uppfattar former beroende på varifrån ljuset kommer. Bilden till höger är vänd 180°

Varför kommer ljuset från vänster i bild?

Något av det första jag fick lära mig när jag började som fotoelev var att ljuset alltid kommer från vänster. Knappast något man tänkt på tidigare.
Varför? Bakgrunden är det klassiska måleriet som skedde innan det elektriska ljuset fanns.
Ljuset kom in i ateljén från fönster. Eftersom de flesta konstnärerna var högerhänta och man inte med handen ville skugga målandet var konstnären placerad med fönstret på vänster sida. Då blev modellen eller stillebenet placerat med ljus som kommer från vänster.

Detta har sedan fortsatt och är även det naturliga vid skuggor på typsnitt och annan grafisk produktion.
Idag är det nog inte lika vanligt inom fotograferandet, personligen reagerar jag var gång jag ser bilder med ljuset från höger men det kan också vara en effekt som bryter av och får mig att reagera och titta lite extra på bilden.

Däremot att ljuset kommer uppifrån tror jag alla tolkar på samma sätt, det ligger så starkt i vårt betraktande.