Lämna filer - Lite om färghantering

Färgmodeller

Färgmodell är på vilket sätt färgerna/bilden byggs upp. När det gäller foto och bild använder vi färgmodellerna RGB (rött, grönt och blått och CMYK (cyan, magenta, gult (yellow) och svart (key))

Färgmodell RGB - Ad ArtRGB – Additiv färgmodell. Byggs upp genom ljus, värdet 0 ger helt svart, jämför en släckt skärm. Max ljus (255) från alla tre färgerna ger vitt. Detta gör att du inte kan trycka eller printa i RGB. Starta med ett svart papper och få det ljusare ju mer färg man trycker på det fungerar naturligtvis inte. RGB används på skärmar, dataskärm, TV, mobil och liknande. RGB används också vid inläsning, kamera och skanner.

Färgmodell cmy - Ad ArtCMYK – Subtraktiv färgmodell. Byggs upp genom pigment i färger eller bläck. Fyrfärg, den fjärde färger, svart, finns med för att dels slippa lägga på max färg av de tre andra men också för att kunna få fram en djupare svärta. Man utgår från ett vitt eller i alla fall ljust material och lägger på färgerna.

Frågor och funderingar runt färghantering. Ring gärna på 0721-88 36 53

Färgrymder

RGB färgrymd - Ad ArtFärgrymd (gamut på engelska) är en definition på de spektra av färger som varje enhet kan visa eller skriva ut. Ingen enhet kan återge alla de färger det mänskliga ögat kan se. RGB är som färgrymd större än CMYK.
Inom RGB är de vanligaste sRGB och Adobe RGB. En tredje ganska vanliga färgrymd är ProPhoto RGB. Av dessa är ProPhoto RGB störst och sRGB minst. sRGB är den färgrymd som bilder visas i på webben. Även alla bilder till försäljning på Adobe Stock-foton ligger i sRGB.
Printern kan återge fler färger än sRGB framförallt när det gäller skarpa nyanser i orange och grönt därför är Adobe RGB att föredra. Färgrymden för ProPhoto är något större än vad som i slutändan kan printas eller tryckas.

Sammanfattning

Använd gärna Adobe RGB som din arbetsrymd då har du en större färgrymd och valfriheten att konvertera bilden för webben till sRGB eller skicka till print/tryck i Adobe RGB. Ligger bilden redan i sRGB med den mindre färgrymden kan du aldrig återfå de nyanser som ligger utanför färgrymden genom konvertering till större färgrymd.
Det absolut viktigaste är att RGB-profilen är inbäddad i filen så att varje enhet kan tolka den. Undvik att konvertera och lämna bilder i CMYK för då förlorar du en mycket stor del av de färger printern skulle kunna återge.